Re-integratie 2de spoor

Uw werknemer heeft te maken met een beperking en kan niet meer in zijn oude functie terugkeren. Dan is het uw wettelijke plicht als werkgever om te kijken naar ander, geschikt werk binnen uw bedrijf. Lukt dat niet? Dan dient u samen met de werknemer op zoek te gaan naar passend werk bij een andere werkgever. Dit heet ‘re-integratie tweede spoor’. VIASEC kan als re-integratiebedrijf dit soort re-integratietrajecten begeleiden. 

 

Onze re-integratiebegeleiding bestaat uit coaching. Tijdens een coachingstraject doorlopen we verschillende fases met uw werknemer, waarin samen gezocht wordt naar een bedrijf waar hij duurzaam in dienst kan treden. De begeleiding wordt verzorgd door een coach die de nodige ervaring heeft op dit gebied en de regionale arbeidsmarkt op zijn duimpje kent.

 

Wanneer kunt u een beroep doen op VIASEC?

Van re-integratie tweede spoor is sprake als uw medewerker niet kan terugkeren in zijn oude functie en er ook geen ander passend werk is binnen uw eigen bedrijf (eerste spoor). U moet in dat geval met uw medewerker op zoek naar een baan bij een andere werkgever. Een re-integratiebedrijf kan u én uw medewerker hierbij begeleiden. Dit is geen verplichting, maar vergroot wel aanzienlijk de kans op het vinden van een baan.

 

In onze re-integratiebegeleiding leggen we de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van uw werknemer. We rusten hem toe om zelf succesvol op zoek te gaan naar een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Dat begint met de acceptatie van de onmogelijkheid terug te keren op de oude werkplek, bewustwording van nieuwe mogelijkheden en een zetje in de juiste richting. Zo kan uw medewerker zelfstandig op zoek gaan naar nieuw werk. Natuurlijk kan hij daarbij rekenen op onze hulp, bijvoorbeeld bij het solliciteren.

 

Hoe ziet een re-integratietraject bij VIASEC eruit?

Als u een re-integratietraject bij VIASEC start, levert u ons allereerst de arbeidsdeskundige rapportage inclusief functionele mogelijkhedenlijst (FML) aan. Vervolgens plannen wij een afspraak met u als werkgever en een aparte afspraak met uw werknemer. Dit mondt uit in een (telefonisch) advies en vervolgens in een voorstel voor een plan van aanpak. U geeft aan van welke onderdelen uit het plan u uiteindelijk gebruik wilt maken en binnen zeven (werk)dagen ontvangt u het definitieve plan. Bent u akkoord? Dan starten wij het re-integratietraject onmiddellijk op.

 

Het traject start met een gesprek waarbij zowel de werkgever als de werknemer, alsook een van onze adviseurs aanwezig is. Tijdens dit gesprek worden samen de doelen uit het plan van aanpak besproken. Later in het traject vindt er andermaal zo’n driegesprek plaats, waarbij de voortgang wordt geëvalueerd. Elk kwartaal ontvangt u een voortgangsrapportage. Desgewenst houden we u tussentijds op de hoogte van de voortgang. Aan het einde van het traject wordt het traject mondeling geëvalueerd bij u op locatie en ontvangt u een schriftelijke (eind)rapportage. 

Viasec is een reïntegratie specialist die doet wat hij zegt.

 

Bij ons

bent u géén nummertje maar onze klant. En die is goud waard...

 

Outplacement

Van outplacement is sprake wanneer een werknemer gedwongen op zoek moet naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Outplacement is onderdeel van het sociaal plan bij een reorganisatie, maar wordt vaak ook aangeboden wanneer er sprake is van slecht functioneren of van een onoplosbaar arbeidsconflict. In een outplacementtraject wordt de werknemer begeleid bij zijn (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt. 

 

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Een outplacementtraject van VIASEC bestaat uit verschillende fases. Nadat er kort is stilgestaan bij het verlies van de oude baan, verschuift de focus naar het vinden van nieuw, betaald werk. Daarvoor zetten we verschillende tools in: een loopbaanscan, arbeidsmarkt-onderzoek, netwerkgesprekken, een stage of werkervaringsplek, sollicitatie- en netwerktraining, individuele begeleiding, coaching en jobsearch. Ook kan de werknemer rekenen op de nodige nazorg tijdens de indiensttreding bij zijn nieuwe werkgever.

 

Participatiefonds en EKO

Hebt u in het basisonderwijs gewerkt en ontvangt u een uitkering? Dan hebt u te maken met het Participatiefonds. Dit fonds vergoedt namelijk uw uitkeringskosten en biedt hulp bij het vinden van een nieuwe baan.

 

Wilt u langdurige hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan? Dan kunt u via de Eigen Keuze Overeenkomst (EKO) van het Participatiefonds kiezen voor VIASEC als uw re-integratiebedrijf. U krijgt dan maximaal één jaar ondersteuning bij het vinden van nieuw werk. Let wel, dit is enkel mogelijk als u nog ten minste één jaar recht heeft op een WW-uitkering op basis van minstens zestien uur.

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Besluit u hierna dat u bij ons een re-integratietraject wilt volgen? Meld u dan binnen acht weken aan bij het Participatiefonds. Na schriftelijke bevestiging van uw aanmelding nemen wij contact met u op voor een afspraak om het re-integratietraject te starten. Onze begeleiding is (voor u) helemaal gratis!

 

Arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling maakt standaard deel uit van onze re-integratie- en outplacementtrajecten, maar wij bieden het ook als aparte service aan. Wij hebben bewust gekozen voor een zeer praktische aanpak. Samen met kandidaten speuren we naar passende vacatures. Hierbij zoeken we ook op de zogenaamde verborgen arbeidsmarkt naar verborgen vacatures. Dat zijn banen die op een andere manier dan via een personeelsadvertentie worden ingevuld. Daarvoor polsen we wekelijks werkgevers van binnen en buiten ons eigen, omvangrijke netwerk.

 

Bent u geïnteresseerd in arbeidsbemiddeling die werkt? Neem dan – geheel vrijblijvend – contact met ons op voor meer informatie en advies op maat.